De salderingsregeling verdwijnt in 2021? Dan is juist nu het perfecte moment om te investeren in zonnepanelen!

February 9, 2019

             

Het was recent nog in het nieuws: de huidige salderingsregeling blijft nog gehandhaafd tot 2021. Veel mensen vragen zich af: is overstappen op zonne-energie dan nog wel rendabel? Dat is het zeker! In de zoektocht naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen als aardgas en aardolie zal de energiebehoefte per huishouden de komende jaren flink stijgen. CV-ketels op gas en benzineauto’s zijn straks verleden tijd. Tegelijkertijd gaan ontwikkelingen op het gebied van energieopslag sneller dan ooit. Er is dus geen beter moment om de eerste stap richting duurzame energie te zetten!

 

Salderen? Terugleversubsidie? Hoe zit dat precies?

Salderen voor particulieren in een notendop: Zonne-energie verbruik je niet altijd op het moment dat het geproduceerd wordt. ’s Middags is er bijvoorbeeld een productie-piek. De niet verbruikte stroom wordt op dat moment teruggeleverd aan het net. Op andere momenten, bijvoorbeeld ’s avonds, heb je juist wel stroom nodig maar produceren je panelen niet genoeg. Deze stroom neem je dan af van het net. Het wegstrepen van de door jou afgenomen stroom van je energieleverancier, tegen de stroom die je zonnepanelen terug leveren, wordt salderen genoemd. Produceer je meer stroom dan je verbruikt, dan krijg je hiervoor een vergoeding van je energieleverancier. Deze vergoeding is echter beperkt, in Nederland is het daarom op dit moment financieel gezien niet interessant om meer stroom te produceren dan je verbruikt.

Onlangs maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de salderingsregeling voor zonnepanelen per januari 2021 waarschijnlijk vervangen zal worden door een terugleversubsidie. Met de terugleversubsidie worden afname en teruglevering niet meer tegen elkaar weggestreept maar komt er een vergoeding voor alle stroom die aan het elektriciteitsnet teruggeleverd wordt. De details over de terugleversubsidie zijn nu nog beperkt. De nieuwe regeling staat echter los van energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Energiebelasting en ODE zijn overheidsheffingen per verbruikte kWh elektriciteit of m³ gas voor iedereen die energie van het energienet afneemt. Deze heffingen zijn dus niet van toepassing als je zelf stroom opwekt en direct verbruikt of opslaat en daarna verbruikt. Om die reden zal het ook in 2021 aantrekkelijk blijven om je zelf opgewekte stroom te verbruiken.

 

Op de toekomst voorbereid

Als je in het licht van deze veranderingen twijfelt over de aanschaf van zonnepanelen bedenk dan het volgende: ten eerste kun je nog tot minimaal 2021 gebruik maken van de salderingsregeling. Dat is prettig, want salderen is gemakkelijk en voordelig. Ten tweede stuurt de Nederlandse overheid aan op een drastische vermindering van de gaswinning. Door de overstap van gas naar elektrisch zal de energiebehoefte per huishouden dan ook aanzienlijk stijgen. Alternatieven voor de cv-ketel zullen namelijk veelal elektrisch zijn – denk aan een zonneboiler en warmtepomp - en koken kan nu al prima zonder gas. Ook elektrische auto’s en scooters zijn steeds talrijker in het straatbeeld aanwezig. Zonnepanelen kunnen in deze toenemende behoefte voorzien.

 

“Door de overstap van gas naar elektrisch zal de energiebehoefte per huishouden aanzienlijk stijgen.”

Tenslotte is er nog een derde reden waarom de aanschaf van zonnepanelen niet belemmerd hoeft te worden door het aflopen van de salderingsregeling: over twee jaar - even veronderstellend dat de salderingsregeling dan ten einde komt - kunnen we er vrij zeker van zijn dat de kosten en efficiëntie van thuisopslag van energie aanzienlijk zijn verbeterd. Dan is zelf energie opslaan een eitje. Overdag wordt de energie opgewekt, en ’s avonds kun je koken, wassen en apparaten opladen met zelf opgewekte en opgeslagen energie. In dat geval is er geen saldering of terugleversubsidie meer nodig.

Juist daarom is het slim om nu te investeren in efficiënte zonnepanelen. Hoog-efficiënte zonnepanelen nemen namelijk minder ruimte in op het dak dan conventionele panelen. Neem bijvoorbeeld de zeer efficiënte van SunPower– die hebben de hoogste opbrengst per vierkante meter1. Zo kunnen je zonnepanelen meegroeien met de toenemende energievraag. Bij de aanschaf van een elektrische auto of een zonneboiler is het bijvoorbeeld erg fijn als er nog voldoende ruimte over is voor extra zonnepanelen.

SunPower zonnepanelen hebben bovendien de laagste jaarlijkse degradatie2, hun prestaties lopen jaarlijks dus minder terug dan bij andere panelen. SunPower zonnepanelen die vandaag worden geïnstalleerd, hebben in 2021 nog steeds een gegarandeerde output van ten minste 99%. Tenslotte komen SunPower zonnepanelen standaard met 25 jaar garantie, we hebben er namelijk het volste vertrouwen in dat ze de salderingsregeling met minstens 23 jaar overleven.

 

Wil je meer informatie over de zonnepanelen van SunPower? Neem dan vrijblijvend contact op via 0800 0233 980 (Nederland) of 0800 786 35 (België). Of stuur een berichtje via www.sunpower.nl Zowel voor particulieren als commer

 
1Gebaseerd op een vergelijking van productgegevens op de websites van de top-10 producenten van zonnepanelen door IHS, januari 2017.

2Nummer 1 score in “Fraunhofer PV Duurzaamheidsmeting voor zonnemodules: Deel 3”. PVTech Power Magazine, 2015; Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate” SunPower white paper, 2013.


 
Previous
To the edge of space op zonne-energie: elektrisch zonnevliegtuig SolarStratos maakt het waar
To the edge of space op zonne-energie: elektrisch zonnevliegtuig SolarStratos maakt het waar

To the edge of space op zonne-energie

Next
SunPower Performance zonnepanelen - Ongeëvenaarde kwaliteit voor een vriendelijke prijs
SunPower Performance zonnepanelen - Ongeëvenaarde kwaliteit voor een vriendelijke prijs